Centrum Kultury i Książki w Gościnie zaprasza do składania ofert na zadanie polegające na: Modernizacji budynku Centrum Kultury i Książki w Gościnie tj. remoncie elewacji budynku.

Przedmiotem zamówienia jest Inwestycja polegająca na modernizacji budynku Centrum Kultury i Książki w Gościnie tj. remoncie elewacji budynku w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Książki w Gościnie, celem poprawy jakości życia mieszkańców oraz udostępnienia nowoczesnej infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej na obszarze LSR”, dofinansowanego w ramach  działania 4.2 “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”.

udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email